Styrelsen

Ordinarie ledamöter
Ordförande: Lars Östlund, Nilssonsberg 24, 0704-56 20 24, lars175@telia.com


Vice ordf: Staffan Claeson, Nilssonsberg 23, 031-82 48 41, claeson.staffan@gmail.com
Sekreterare: Lennart Sjöstedt, Nilssonsberg 20, 031-41 47 12, 031.414712@telia.com
Kassör: Sven Jellbo, Nilssonsberg 24, 031-41 03 83, sven@matchaledarskap.se
Ledamot: Johan Olofsson, Nilssonsberg 18, 0708-99 63 87, johan@strategibolaget.se
Ledamot: Ninni Lidén, Nilssonsberg 16, 0707-59 39 23  ninnili51@gmail.com

Suppleanter
Ann Mari Eriksson, Nilssonsberg 14, 0705-94 07 66, annmarieriksson1@gmail.com
Oskar Götestam, Nilssonsberg 26, oskar@gotestam.se

Valberedning
Shahla Naseri, Nilssonsberg 7, 070-4225920, februari200@yahoo.se (sammankallande)
Marianne Thimfors, Nilssonsberg 2
Margot Gauffin, Nilssonsberg 4

Fastighetsskötare
Novo Fastighet & Förvaltning HB, Håkan Lindgren
Besöksadress: Nilssonsberg vid uppfarten från Brunnsgatan, Västergatan 9.
Telefon: 031-41 78 67 eller 0707-85 86 66
Expeditions & besökstid
Måndag-fredag mellan 09.00-09.30, övrig tid telefonsvarare.
Fredagar endast telefontid kl 09.00-09.30.
Felanmälan Tv-signal, se separat meddelande i trapphus.
e-mail: hakan@korsbaret.se

Vid akuta fel utom kontorstid eller vid fara för liv eller stora materiella skador ring
Securitas tel 031-80 14 50. Detta telefonnummer gäller även för störningsjour om Ni anser att Ni blir störda av grannar eller liknande.

Förvaltare
Primär Fastighetsförvaltning AB
Besöks & postadress
Första långgatan 3
413 27 Göteborg
e-mail: magnus.nordin@primar.se
Telefon (växel): 031-709 10 00
Fax: 031-709 10 40
Öppettid: vardagar 08.00-12.00, 13.00-16.00

Teknik: Magnus Nordin
direkt: 031-709 10 00 säkrast onsdag mellan 13.00-14.00
mobil 0708-20 42 37

Parkeringsärenden, överlåtelser, pantsättning m.m. Robin Iholin
Telefon: direkt 031-709 10 71
e-mail: robin.iholin@primar.se
Första Långgatan 3, 413 27 Göteborg
Förvaltaren Magnus Nordin träffas onsdagar 09.00-09.30 på fastighetsexpeditionen
för personlig service och besvarande av frågor rörande föreningen.

Övriga

SOS Alarm: 112

Securitas (gäller även Störningsjouren): 031-80 14 50

ComHem: 0771-55 00 00

Webmaster <- klicka för att maila