Hur går arbetet med klimatskalet?

Arbetet med klimatskalet fortskrider enligt planerna. Isoleringen på vinden är borttagen och ny isolering skall sprutas in för att säkerställa att isoleringen bli fullgod och att värmen inte försvinner. Tyvärr innebär det att temperaturen i takvåningarna kan sjunka under tiden detta arbete pågår. För att i bästa möjliga utsträckning minska denna olägenhet installeras värmefläkter på vinden under byggtiden.

I samband med att förstärkningar för den nya takbeläggningen monteras, ses säven brandskyddet över på vinden. Ventilationskanalernas brandisolering kompletteras där den är skadad. Vi har ju branden i ett kök förra året i färskt minne.

Fasadarbetena fortsätter också. Murfogar i tegelfasaden byts ut där dessa är skadad av väder och vind. Tegelstenar byts ut där dessa är skadade. Här är det viktigt utetemperaturen inte kryper under noll för att arbetet skall bli bra, så entreprenören hoppas på en mild vinter.

Montering av de nya fönstren och balkongdörrar närmar sig. Planen är att börja med detta arbete under vecka 49.

Föreningen har tillfrågat två leverantörer av solskydd. Informationsblad om modeller och prisexempel finns på hemsidan under ”Frågor & Svar

”.