Budgetbeslut från styrelsemöte 27/11 2018

Vid styrelsemöte 27 november fastställdes budget för nästa år. 2015 togs ett inriktningsbeslut om årliga hyreshöjningar på 3% t o m 2022 för att täcka kostnader för ”skalprojektet”. Föreningens ekonomi följer väl den planerade utvecklingen varför styrelsen i enlighet med tidigare beslut fastställde avgiftshöjningen till 3%. Garageplatserna höjs liksom tidigare med 25 kr per plats och månad.