Med utgångspunkt från en ekologisk grundsyn vill vi miljöanpassa boendet i Körsbäret 19:21.

Med denna övergripande miljöpolicy vill vi påverka miljömedvetandet hos samtliga boende i föreningens fastigheter.

Föreningens styrelse och de boende skall gemensamt medverka till att upprätthålla och utveckla en väl fungerande miljöanpassning på alla nivåer i lägenheter, gemensamma utrymmen och ytterområden.

Detta uppnår vi genom att:

  • arbeta förebyggande med information och praktiska exempel.
  • alltid ta miljöhänsyn vid beslut om åtgärder som kan påverka miljön.
  • hushålla med, och vårda, gemensamma resurser.
  • använda miljövänliga och kretslopps- anpassade material och metoder.
  • följa gällande miljölagstiftning.
  • arbeta för ständig förbättring.
  • ta vara på den inneboende kraften i människors engagemang.

Föreningens styrelse arbetar aktivt för tydliga och konkreta mål, åtaganden och åtgärder på miljöområdet.

Februari 2001

Styrelsen

Bostadsrättsföreningen Körsbäret 19:21