Det finns ett lägenhetsförråd per lägenhet. Om du inte finner detta kontakta fastighetsexpeditionen så finns ritning där över var ditt förråd är beläget.

Medlemmarna är själva ansvariga för städning, belysning och lås av lägenhetsförrådet.