Det här är en informationssida för föreningens arbeten på fastigheten som bland annat innefattar fasad, fönster och tak. Det är ett omfattande projekt och det är viktigt att du som boende har tillgång till rätt information före, under och efter arbetet. Avsändare för alla svar är styrelsen på BRF Körsbäret om inget annat anges. De frågor du ställer till styrelsen kan komma att läggas upp på den här sidan om de är av en allmän karaktär som kan beröra fler, men vi kommer inte att uppge vem som ställt frågan.

Allmän information hittar du i nyhetsbrevet Körsbärsskalet här nedan.

Inkomna frågor och svar

Frågor skickas till vår förvaltare Magnus Nordin

på Primär (klicka på namnet).

Vi lägger upp svar här i takt med att frågor kommer in.

Fråga 1 När kommer jag att bli berörd?

Svar 1 Se preliminär tidplan, när det är dags kommer det ett meddelande i brevlådan ett par veckor innan de behöver komma in i just Din lägenhet.

Fråga 2 Vad skall de göra inne i min lägenhet?

Svar 2 Det huvudsakliga arbetet är att ta ut de gamla fönsterna och balkongdörr och ersätta dem med nya.

Fråga 3 Hur länge tar fönsterbytet i min lägenhet?

Svar 3 Varje lägenhet skall vara ”tät”  efter dagens arbete, det innebär att har ett fönster demonterats så skall det sitta ett nytt fönster i detta ”hål” innan de som utför arbetet går hem för dagen. Vi vet inte i dagsläget hur lång tid entreprenören behöver i varje lägenhet. Räkna med ca 5 arbetsdagar för att allt skall vara klart. Detta är vår bedömning i dagsläget.

Fråga 4 Vad behöver jag  göra när de skall in och byta fönster?

Svar 4 Du behöver se till så att ca 1 till 2 meter innanför fönster skall golvytan vara fri så att byggarna kan arbeta där.

Fråga 5 Vad skall Ni göra på balkongen?

Svar 5 Balkongen kommer att vara stängd under en period, balkonggolv och tak skall målas och ny balkongfront skall monteras.

Fråga 6 Jag bor i en terrasslägenhet, vad kommer att hända här?

Svar 6 Var och en som bor på terrassen kommer att få ett personligt besök av byggledaren. Fönster skall bytas (vissa egna skjutpartier kan behållas). Fasadplåten skall demonteras och ersättas med ny i ljusgrå kulör och hela terrassgolvet skall rivas för att tätskicket skall tas fram och bytas ut, därefter läggs plattorna tillbaka.

Fråga 7 Kommer alla fönster att få fönsteröppningsvred?

Svar 7  Troligen blir det barnsäkra fönsteröppningsvred på alla fönster.

Fråga 8 Hur kommer fönsterbytet att gå till i min lägenhet?

Svar 8 Fönsterbytet kommer ske lägenhetsvis och målet är att få klart en lägenhet / dag.  Det kan bli finsnickeri kvar till dagen efter. Aviseringar om dag, och om vad som behöver göras kommer att delas ut minst en vecka före planerat fönsterbyte.

Fråga 9 Hur tänker man undvika att skada tapeten (om tapeten ligger an mot fönsterfodret) när fodret rivs?

Svar 9 Hantverkarna kommer skära tapeten mot fodret, så man på det sättet minimerar större skador. I vissa fall kan det bli aktuellt att sätta ett lite bredare foder.

Fråga 10 Hur gör man med fönsterbänkar, fönsterbrädor och gardinbeslag vid fönsterbytet?

Svar 10 Fönsterbrädorna kommer hantverkarna demontera, där det behövs. Och då även återmontera dessa. Gardinbeslagen demonteras om dessa är i vägen för fönstermontaget.

Fråga 11 Hur fungerar luftinsläppen i de nya fönstren?

Svar 11 De nya luftinsläppen i överkant på de nya fönstren är försedda med ljuddämpade hål ut mot det fria. Antalet luftinsläpp (eller spaltventiler) är dimensionerade i förhållande till respektive lägenhets storlek. Ventilen kommer att vara försedd med filter, vidare kommer ventilen inte att kunna stängas helt. Detta för att ventilationssystemet skall fungera på ett tillfredställande sätt.

Fråga 12 Varför spärras balkongdörrarna så att den inte går att öppna?

Fråga 12 Tyvärr kan man inte ha balkongdörren öppningsbar ur säkerhetsperspektiv då bygget pågår. Bygglagstiftningen/ arbetsmiljölagstiftning vid detta arbete är tydlig med att dörr skall spärras så att ingen olycksrisk skall uppstå under byggnationstiden. När arbetet är klart på Er balkong tas denna spärr bort.

Fråga 13 Varför kan det bli kallt i min lägenhet?

Svar 13 Isolering på vind tas bort därav att det kan bli en liten period med kyla. Så snart demontering av isolering på vind är klart monteras värmefläktar på vind för att förhindra att det blir kallt i lägenheterna.

Fråga 14 Har föreningen några förråd som lägenhetsinnehavare kan förvara saker i under tiden som arbetena på balkonger och terrasser pågår?

Svar 14 Tyvärr har föreningen inga förråd eller uppställningsplatser för saker från balkonger och terrasser.

Fråga 15 Om man har klinker på balkongen vad händer med detta?

Svar 15 De balkonger som har klinker kommer att få detta borttaget (undantag kan finnas) för att säkerställa att tätskiktet under klinkern blir korrekt utfört. Detta arbete är viktigt för att säkerställa att betongen i balkongen inte blir skadad av fukt. Därefter om boende önskar så kan klinker återmonteras.