När fönsterbytet närmar sig!

-så får Ni en lapp i lådan med vilken dag detta skall ske. Om Ni inte kan vara hemma denna tid var vänlig kontakta Håkan eller kontaktperson på lappen Ni fått, för att undvika förseningar och "stilleståndstid" som kan komma…

Read More

Hur går arbetet med klimatskalet?

Arbetet med klimatskalet fortskrider enligt planerna. Isoleringen på vinden är borttagen och ny isolering skall sprutas in för att säkerställa att isoleringen bli fullgod och att värmen inte försvinner. Tyvärr innebär det att temperaturen i takvåningarna kan sjunka under tiden…

Read More

Budgetbeslut från styrelsemöte 27/11 2018

Vid styrelsemöte 27 november fastställdes budget för nästa år. 2015 togs ett inriktningsbeslut om årliga hyreshöjningar på 3% t o m 2022 för att täcka kostnader för "skalprojektet". Föreningens ekonomi följer väl den planerade utvecklingen varför styrelsen i enlighet med…

Read More

Varning!

Obehöriga personer försöker ta sig in i lägenheter genom att ringa på och ber att få kolla saker. Släpp aldrig in personer i lägenheten som ni inte vet har i fastigheten att göra. Släpp aldrig in någon via porttelefonen som…

Read More