Fastighetsbeteckning per adress:

Nilssonsberg 1 – 12 = Göteborg, Annedal 23:21

Nilssonsberg 13 – 18 = Göteborg, Annedal 23:20

Nilssonsberg 19 – 26 = Göteborg, Annedal 23:19