Bostadsrättsinnehavaren skall beakta följande:
– Anmälan av försäljning meddelas till föreningen och till Inspector som skall genomföra avflyttningsbesiktning.
– Inspector skall kontaktas i god tid innan överlåtelsen av lägenheten sker på tel.nummer : 031-722 76 70

Ytterligare information finns i följande pdf:

thumbnail of avflyttningsbesiktning