När du köper en bostadsrätt köper du rätten att använda en bostad. Du äger alltså inte bostaden. Som bostadsrättshavare blir du medlem i en bostadsrättsförening och tillsammans med de andra medlemmarna i föreningen äger du hela fastigheten. I fastigheten ingår marken, husen med bostäderna, alla gemensamma utrymmen, eventuella uteplatser och lokaler som butiker, kontor och garage. Föreningen tar ut en överlåtelseavgift från köparen enligt gällande stadgar och lagar om 2,5% av basbeloppet.

OvanStående text är hämtad från http://www.omboende.se/

som innehåller information från Konsumentverket och Boverket. Där kan du läsa mer om att köpa, äga och sälja en bostadsrätt.

Dokumentet är i formatet PDF och öppnas med gratisprogramet Adobe Reader som kan laddas ner här

Dokument/filer:

Anmälningsblankett Överlåtelse och ansökan medlemskap i Bostadsrättsförening KÖRSBÄRET 19-21

 

Avfllyttningsbesiktning

thumbnail of avflyttningsbesiktning