Hur går arbetet med klimatskalet?

Arbetet med klimatskalet fortskrider enligt planerna. Isoleringen på vinden är borttagen och ny isolering skall sprutas in för att säkerställa att isoleringen bli fullgod och att värmen inte försvinner. Tyvärr innebär det att temperaturen i takvåningarna kan sjunka under tiden…

Read More