Hur går arbetet med klimatskalet?

Arbetet med klimatskalet fortskrider enligt planerna. Isoleringen på vinden är borttagen och ny isolering skall sprutas in för att säkerställa att isoleringen bli fullgod och att värmen inte försvinner. Tyvärr innebär det att temperaturen i takvåningarna kan sjunka under tiden…

Read More

Budgetbeslut från styrelsemöte 27/11 2018

Vid styrelsemöte 27 november fastställdes budget för nästa år. 2015 togs ett inriktningsbeslut om årliga hyreshöjningar på 3% t o m 2022 för att täcka kostnader för "skalprojektet". Föreningens ekonomi följer väl den planerade utvecklingen varför styrelsen i enlighet med…

Read More